2001. Kur’ân’ın Üç Aşamalı Nüzûlü Anlayışının Lügavî Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme (Kur’ân Tasavvuru Oluşturmaya Doğru).


ÖZGEL İ.

Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları- Dergisi, vol.3, pp.89-114, 2001 (Peer-Reviewed Journal)