5. 6. 7. ve 8. SINIF MÜZİK DERS KİTAPLARININ SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ÖĞELERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Özkan Köse P., Yüksel A. L.

Art-e Sanat Dergisi, vol.12, no.Özel Sayı, pp.125-149, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: Özel Sayı
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.21602/sduarte.627129
  • Journal Name: Art-e Sanat Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.125-149

Abstract

This study is a qualitative research aiming to examine the subjects and gains in secondary school music textbooks in terms of Intangible Cultural Heritage elements. The data source of the research is Ministry of National Education Secondary School Music Textbooks. In the research, 5th, 6th, 7th and 8th grade music textbooks were handled by content analysis method and the findings of intangible cultural heritage elements in these textbooks were determined. As a result of the investigation conducted in line with the limitations of the research; In the teaching of basic music concepts and knowledge, folk songs that are within the scope of oral traditions and narratives are frequently used and the dimension of performing arts is given at each grade level, it was observed that Intangible Cultural Heritage elements were given more attention in the subjects included in the 7th and 8th grade music textbooks, and very few gains were found in the textbooks in terms of social practices, rituals and feasts. In addition, the study conducted in the secondary school music textbooks creates the impression that the folk songs included in these books are used more randomly.

Bu çalışma, ortaokul müzik ders kitaplarındaki konu ve kazanımları Somut Olmayan Kültürel Miras öğeleri bakımından incelemeyi amaçlayan nitel bir araştırmadır. Araştırmanın veri kaynağını Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul Müzik Ders kitapları oluşturmaktadır. Araştırmada, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf müzik ders kitapları, içerik analizi yöntemiyle ele alınmış ve bu ders kitaplarındaki SOKÜM unsurlarına ilişkin tespitlerde bulunulmuştur. Araştırma sınırlılıkları doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda; temel müzik kavram ve bilgilerinin öğretiminde, sözlü gelenek ve anlatımlar kapsamına giren türkülerden sıklıkla yararlanıldığı, gösteri sanatları boyutuna her bir sınıf düzeyinde yer verilmekte olduğu, 7. ve 8. sınıf müzik ders kitaplarında yer verilen konularda Somut Olmayan Kültürel Miras öğelerine daha fazla yer verildiği ve toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler bakımından çok az sayıda kazanımın ders kitaplarında yer aldığı görülmüştür. Ayrıca, ortaokul müzik ders kitaplarında yapılan inceleme, bu kitaplarda yer verilen türkülerin daha çok rastlantısal bir şekilde kullanılmakta olduğu izlenimi oluşturmaktadır.