Geriatri Stajı Yapma Durumunun Son Sınıf Fizyoterapi Öğrencilerinin YaşlıAyrımcılığına İlişkin Tutumları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi


KESKİN T., ERGAN M., BAŞKURT Z., BAŞKURT F.

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.1757-1766, 2019 (Peer-Reviewed Journal)