Deprem Verilerinin Ekstrem Değer Teorisi İle İstatistiksel Analizi: Göller Bölgesi Örneği


TOYGANÖZÜ C., Balcı Ç.

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, vol.15, pp.105-112, 2015 (Peer-Reviewed Journal)