ÖMÜRBEK Nuri TUNCA Mustafa Zihni ÖZCAN Aslı YILDIZ Ece ve KARATAŞ Tuğçe 2016 AHP TOPSIS YÖNTEMİNİN TIPTA UZMANLIK ALAN SEÇİMİNDE KULLANIMI Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 33 s 201 219


ÖMÜRBEK N., TUNCA M. Z., ÖZCAN A., YILDIZ E., KARATAŞ T.

Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.33, pp.201-219, 2016 (Peer-Reviewed Journal)