Rafting Tourism Strategic Action Plan Framework: The Köprüçay River Case


Creative Commons License

KELEŞ E., GÜL A.

in: Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Ilia CHRISTOV, Eric STRAUSS, Abd-Alla GAD, Isa CUREBAL Recep EFE, , Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press Sofıa, Sofia, pp.309-328, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press Sofıa
  • City: Sofia
  • Page Numbers: pp.309-328
  • Editors: Ilia CHRISTOV, Eric STRAUSS, Abd-Alla GAD, Isa CUREBAL Recep EFE, , Editor
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

The rafting tourism which is extreme desired in our country is an an important activity in the nature tourism activities. Köprüçay Rafting Center is one of the most important eco-tourism destination in the area of our country took place in Antalya Köprülü Canyon National Park. Due to extreme demand and uses in Köprüçay Rafting Center, there are variety problems about environmental, social, economic, political, the spatial, administrative dimensions. Aim of this study identify existing problems and suggest integrated solutions.
In this study, the conceptual perceptions, demands and trends of the relevant stakeholders (n = 600) were determined by questionnaire. Internal and external factors and priorities are determined by SWOT analysis. According to the data obtained, the holistic and sustainable strategic action programs and solutions were suggested for this area. In addition, spatial development concept plan for areas has been proposed. All obtained outputs will be guide for managers, practitioners and all stakeholders.

Doğa turizmi içinde önemli bir yer tutan rafting turizmi, ülkemizde de rağbet gören bir etkinliktir. Köprüçay Rafting Merkezi, Antalya Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde yer alıp ülkemizin en önemli doğa turizm destinasyon alanlarından biridir. Alana yoğun talep ve kullanım nedeniyle başta doğal ve kültürel kaynak değerleri tahrip olmakla birlikte, çevresel, sosyal, ekonomik, politik, mekânsal ve yönetsel boyutta çeşitli sorunlar da yaşanmaktadır. Bu çalışmada mevcut sorunların tespiti ve bütüncül çözüm önerilerin getirilmesi hedeflenmiştir.
Bu çalışmada ilgili paydaşlara (n=600) yapılan anket çalışmaları ile kavramsal algı, talepler ve eğilimler belirlenmiştir. GZFT analizi ile içsel ve dışsal faktörler ve öncelikler tespit edilmiştir. Elde edilen verilerlealana özgü bütüncül ve sürdürülebilir stratejik eylem programları ile somut çözümler öngörülmüştür. Ayrıca alana özgü mekânsal gelişim plan konsepti önerilmiştir. Elde edilen tüm çıktılar yöneticilere, uygulayıcılara ve ilgili paydaşlara kılavuz görevi üstlenebilecektir.