Alfa Pinen Terpineol Sineol Linelol ve Kamforun Bakteriyel Hücreler Arası İletişim Sistemi Üzerine İnhibitör Etkileri


DOĞRU E., ULUSOY S.

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.3, pp.558, 2016 (Peer-Reviewed Journal)