Neogene Vertebrate Fossil Deposits of Yalvaç (Isparta/Turkey) in the Light of New Finds


Creative Commons License

Yılmaz Usta N. D. , Mayda S., Kaya T. T.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.47, pp.79-96, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 47
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.79-96

Abstract

Isparta Terrestrial Neogene Survey Project has been established with the permission of General Directorate of Cultural Heritage and Museums, Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism in order to reach new hominoid and mammalian fossils and their beds/localities in Neogene period sediments within Isparta province. Three new fossil beds were identified in the field studies of the project in 2017 and 2018 seasons, one near Dedeçam village (Pamuklu) and two near Kuyucak village (İldere and Belez Güneyi). Numerous well-preserved vertebrate fossils have been recovered from these fossil deposits. However, the current conditions of the fossil bed in Tokmacık village in the literature have been reviewed and new fossils have been reached on the surface. As a result of the determination of fossils, 17 genera were identified. Faunal analyzes showed the age of all four localities as Late Miocene, MN 11 mammalian zone. Among the findings, Zygolophodon is a mammutid which was first described in Anatolian Late Miocene sediments.

Isparta ili sınırları içinde Neojen devir çökellerinde hominoid ve diğer memeli fosillerine ulaşılmasını amaçlayan Isparta Karasal Neojeni Yüzey Araştırması Projesi 2017-2018 arazi çalışmalarında Yalvaç ilçesine bağlı biri Dedeçam köyü Pamuklu mevkii ve diğer ikisi Kuyucak köyü İldere ve Belez Güneyi mevkileri olmak üzere üç yeni fosil lokalitesi tespit edilmiştir. Sözü geçen lokalitelerde çok sayıda iyi korunmuş omurgalı fosili bulunmuştur. Literatürde yer alan Tokmacık köyündeki fosil yatağının günümüz koşulları gözden geçirildiğinde burada da yüzeyde yeni fosillere ulaşılmıştır. Yüzey araştırması projesi kapsamında ulaşılan yeni buluntular ışığında Yalvaç bölgesindeki fosil lokalitelerinden toplam 17 cins/tür tanımlanmıştır. Faunal analizler, dört lokalitenin de yaşını Geç Miyosen Dönem, MN 11 memeli zonu olarak göstermiştir. Bulgular arasında yer alan Zygolophodon Anadolu Geç Miyosen çökellerinde ilk kez tanımlanan bir mammutidtir.