Dönüştürücü Etkileşimci Liderliğin İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Antalya’xxdaki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği


ERDOĞAN MORÇİN S., ÇARIKÇI İ. H.

süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler dergisi, vol.21, no.1, pp.97-112, 2016 (Peer-Reviewed Journal)