Yükseköğretim Kurumları İstihdam Yapısında Taşeronlaşmanın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği


Kutgi M., Oğuztürk B. S.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.51, ss.168-187, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.168-187

Özet

1980’li yıllardan itibaren Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları genellikle işçilik maliyetini düşürmek, personel ihtiyacını karşılamak, yönetimsel fonksiyonları daha etkili hale getirmek ve esneklik sağlamak amacıyla asıl işe yardımcı hizmetler olarak nitelendirilen temizlik, güvenlik, bilgi işlem ve yemek hizmetlerini taşeron firmalardan satın alarak yerine getirmeyi tercih etmeye başlamıştır. 2018 yılına kadar bu uygulama tüm kamu kurumlarında giderek yaygınlaşmış ve ülke gündemini politik açıdan da uzun süre meşgul etmiştir. Taşeronculuk ülkemizde ilk olarak belediyelerde görülmesine rağmen yükseköğretim kurumlarında da hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılarak işlerin bir bölümü taşeron firmalara devredilmiştir. Kamu görevlisi istihdamı yapılabilecekken bu insan kaynağının taşeron firma üzerinden çalışan personelle giderildiği görülmüştür. Çalışmada genel olarak, 1992 yılında kurulan devlet üniversitelerinin istihdam yapılarında taşeron personelin yeri ve özel olarak Süleyman Demirel Üniversitesi incelenecektir. 2018 yılında taşeronların sürekli işçi olarak kadroya geçirilmesiyle taşeronlaşma sonlandırılmıştır.