Mekanistik Dünya Görüşüne Eleştirel Bir Yaklaşım


DULUPÇU M. A.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.4, pp.113-124, 1998 (Peer-Reviewed Journal)