TÜRKİYE – AB DIŞ TİCARETİNDE J EĞRİSİ ETKİSİ: 1994-2016 DÖNEMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME


KÖSEKAHYAOĞLU L., KARATAŞLI İ.

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi., vol.23, pp.831-844, 2018 (Peer-Reviewed Journal)