Ömürbek, N., Dağ, O., ve Eren, H., (2020), EM Algoritmasına Göre KümelenenHavalimanlarının Borda Sayım Yöntemi İle Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi veİdari Bilimler Dergisi, 34(2): 491-514, DOI: 10.16951/atauniiibd.659125


ÖMÜRBEK N., DAĞ O., EREN H.

Atatürk Üniversitesi İktisadi veİdari Bilimler Dergisi, vol.34, no.2, pp.491-514, 2020 (Peer-Reviewed Journal)