Son 6360 Sayılı Yasa İle Büyükşehir Belediyelerinde İdari Ve Mali Yapılanma


Ağcakaya S., Durgun A.

Ereğli Uluslararası Bilim ve Akademi Kongresi, Konya, Turkey, 9 - 10 March 2019, vol.2, pp.223-259

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.223-259

Abstract

 Merkez yönetim tarafından yerel yönetimlere ve özelde de belediyelere aktarılan kaynakların miktarı ve dağıtım biçimi mali sorunların en çok tartışılan konuları arasındadır. Bu bağlamda etkinlik ve verimlilik konusu oldukça öne çıkmaktadır. Kaynakların kullanımında etkinlik sağlanmadığı sürece gelirlerin fazlalaştırılmasının, sorunları çözmede yeterli olamayacağı bir gerçektir. Belediyelerin mali sorunlarının çözümünde yapısal olarak alınan önlemlerin etkisi büyüktür. 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediye bütçe gelirlerinde artırıma gidilmiştir. Yasanın getirmiş olduğu en önemli düzenleme, yerel yönetimlerin paylarının gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi ve sonucunda da bölüşüme yönelik yapılan müdahaledir. Bu araştırmanın amacı ilgili kanun gereğince büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırına genişletilmesi nedeniyle; imar, ulaşım, çevre, kent ve toplum düzeni, sosyal, sağlık ve kültür hizmetleri kapsamında sorunlara çözüm aramaktır. 6360 sayılı kanun genel olarak olumlu karşılanmıştır. Ancak uygulamada yaşanan aksaklıklardan dolayı hem hizmet götürmede sıkıntılar yaşanmakta hem de mali açıdan giderler artış göstermektedir. Bu çalışmada büyükşehir belediye sistemine geçiş nedenleri, Türkiye’de Büyükşehir örgütlenmesi ve uygulamalarına öncelikle yer verilecek, 6360 sayılı yasanın amacı ve kapsamından bahsedildikten sonra Büyükşehir yapılanmasında son büyükşehir yasası olarak 6360 sayılı yasa ile idari ve mali açıdan yapılan değişiklikler analiz edilecektir.