Florozisin periodontal dokulara etkisinin klinik olarak incelenmesi Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 27 2 215 225


KIRZIOĞLU F. Y., GÜRSEL M., FENTOĞLU Ö., Kıran M., GÜNGÖR İ., KIRAN M.

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, 2000 (Peer-Reviewed Journal)