İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrencilerin Performanslarına Etkileri Üzerine Bir Yazın Taraması


BÜYÜKGEBİZ KOCA E., TUNCA M. Z.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.33-53, 2019 (Peer-Reviewed Journal)