Arşiv Belgeleri Bağlamında, W. M. Ramsay’xxin Pisidia-Antiokheia Çalışmalarının Yeniden Değerlendirilmesi


EROĞLU S.

SDU Fen Edebiyat Fakültesi sosyal Bilimler Dergisi, no.25, pp.125-138, 2012 (Peer-Reviewed Journal)