12 14 yaşlarındaki çocuklarda ortodontik tedavi ihtiyacı indeksinin değerlendirilmesi


karaağaç e., KÜÇÜKEŞMEN Ç.

süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstütüsü Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)