Belediye Meclislerinde Etkinlik Meselesi: Isparta Örneği


NEGİZ N., CANSEVER N., EFE S.

International Journal of social Sciences and Education Research, vol.4, no.4, pp.599-616, 2018 (Peer-Reviewed Journal)