PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE İNOVATİF BİR KANAL OLARAK SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI: OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


SARITAŞ A., KORKMAZ İ., TUNCA M. Z.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.10, pp.95-108, 2017 (Peer-Reviewed Journal)