Fosil Diyatom Analizi Işığında Kayseri Çevresinde Son 2000 Yıldaki Paleoortam Değişimleri: İlk Bulgular / Paleoenvironment Changes in the Kayseri Region in the Light of Fossil Diatoms Analysis in the Last 2000 Years: Preliminary Results


MUTLU G., DOĞAN U., ŞENKUL Ç. , ATICI T., ÖREN A.

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu-UJES 2019, 10 - 12 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text