Yenilikçilik (İnovasyon) ve Tarıma Yansımaları


OĞUZTÜRK B. S. , ertan a.

Türkiye Ziraatçiler Derneği Ziraat Dünyası Dergisi, 2006 (Peer-Reviewed Journal)