Tekstil Atıklarının Piroliz ile Değerlendirilmesi


Creative Commons License

ÜÇGÜL İ., ELİBÜYÜK U.

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.40-46, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.40-46

Abstract

Turkey's textile and garment industry, the country's export share of 30%, which is the leading sector of the economy. This sector is one of the most important issues is the problem of waste. In our country, a total of 28.4 million tons of waste per day is 68,000 tons per year and 4.8% of the waste is determined to be in the textile waste. In textile industry, dyeing and processing that occur during erroneous transactions arising from fiber and fabric waste, cutting and molding operations remaining after garment waste, or other specialized materials consisting of waste textile sector solid waste constituted. Also of use, consists of various solid wastes during production and storage. In this study, acrylic, cotton and wool fibers are subjected to a pyrolysis process of wastes and solid products resulting from these processes are evaluated. Made of cotton fiber during pyrolysis of the solid product is not formed, acrylic and wool has been observed that the formation of solid waste.

Türkiye’de tekstil ve konfeksiyon sanayi, ülkemiz ihracatının %30 civarında payı olan ekonomimizin lokomotif sektörüdür. Bu sektördeki en önemli sorunlardan birisi atık sorunudur. Ülkemizde günde 68000 ton yılda toplam 28,4 milyon ton civarında atık olduğu ve bu atıkların %4,8 inin tekstil atıkları olduğu saptanmıştır. Tekstil sektöründe boyama ve işleme sırasında oluşan hatalı işlemlerden dolayı oluşan elyaf ve kumaş atıkları, kesme ve kalıplama işleminden sonra geriye kalan konfeksiyon atıkları veya diğer özel malzemelerden meydana gelen atıklar tekstil sektörünün katı atıklarını oluşturmaktadır. Ayrıca kullanım, üretim ve depolama sırasında çeşitli katı atıklarda oluşmaktadır. Bu çalışmada, akrilik, pamuk ve yün elyaf atıkları piroliz işlemine tabii tutulmuştur ve bu işlem sonucu oluşan katı ürünlerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan piroliz işlemi sırasında pamuk elyafının katı ürün oluşmadığı, akrilik ve yünün katı atıklarının oluştuğu gözlenmiştir.