Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İş Aile Aile İş Çatışması Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Savunma Sektöründe Bir Araştırma


TURUNÇ Ö., ÇELİK M.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, pp.209-232, 2010 (Peer-Reviewed Journal)