Öğretmen Yetiştirme Programlarının Sistemik ve sistematik Değerlendirilmesi


ÖZAYDIN ÖZKARA B., Günbatar M. S. , Önal N., Çakır H.

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, vol.2, no.1, pp.54-71, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.54-71

Abstract

In this study, evaluation of teacher education programs, has taken place in three phases, before the start of training, during training, and after training, and is discussed in 8 different dimensions. When evaluating teacher education programs, Stake, Kirkpatrick and Stufflebeam evaluation models were investigated as a comparative analysis of models of program evaluation. It has been identified that teacher education programs in the above mentioned three models can be used in different dimensions. But all three models were insufficient to assess contribution of social structure for long-term success of the graduates of teacher education programs.

Bu çalışmada öğretmen yetiştirme programının değerlendirilmesi; eğitime başlamadan önce, eğitim esnasında ve eğitim gerçekleştikten sonra olmak üzere üç aşamada ve 8 farklı boyutla ele alınmıştır. Program değerlendirilirken, değerlendirme modellerinden Stake, Kirkpatrick ve Stufflebeam’ in geliştirmiş olduğu program değerlendirme modelleri kıyaslamalı olarak incelenmiş ve hangi boyutta hangi modelin kullanılabileceği ortaya konmuştur. Sözü geçen üç modelin de öğretmen yetiştirme programının farklı boyutlarında kullanılabileceği belirlenmiştir. Ancak eğitim fakültesinden mezun olanların uzun vadede başarı durumunu gösteren boyut olarak ele alınan toplumsal yapıya katkıyı değerlendirmede üçünün de yetersiz kaldığı görülmüştür.