Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Örgütsel Bağlılık: Demografik Özellikler Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma


TÜFEKCİ N.

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), vol.10, no.19, pp.1-14, 2018 (Peer-Reviewed Journal)