Ekolojik Sistemlerde Mikrobiyal Çeşitliliğin Denatüre Edici Gradyan Jel Elektroforez (DGJE) Yöntemi ile Belirlenmesi.


SOFU A. , KADIPAŞAOĞLU F. Y. , Perendeci A.

IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Turkey, 7 - 10 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey