Tufaların Taşıma Gücünün Farklı Yöntemlerle Belirlenmesi: Antalya Örneği


Creative Commons License

Yalçın A., Çeltik B. A.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.7, no.3, pp.1165-1169, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günümüzde başta büyük kentler olmak üzere yerleşim alanlarında farklı amaçlar doğrultusunda, mühendislik yapıları inşa edilmektedir. İnşa çalışmalarından önce mühendislik yapılarının temelini oluşturan jeolojik ortamlarda inceleme yapılmalıdır. Travertenler üzerinde bulunan Antalya’da yerleşim alanları genişlemektedir. Travertenlerin oluşumları gereği yer yer fazla pekişmemiş kesimleri tufa olarak adlandırılmaktadır. Tufalar genellikle zayıf kaya özelliği sunmakta olup karot elde etmek oldukça güçtür. Yapılan temel sondajlarında kaya kalite indisi (RQD) değerlerinin oldukça düşük olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada aynı seviye ve derinliklerdeki temeli oluşturan farklı özelliklerdeki traverten ve tufa seviyelerinin taşıma gücü değerleri, laboratuvarda ve arazide (yerinde) yapılan farklı deneylerle belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara bakıldığında, laboratuvarda bulunan taşıma gücü değerleri (serbest basınç ve nokta yükleme deneyi), arazide (plaka yükleme deneyi ) elde edilen taşıma gücü değerlerine göre çok yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni; laboratuvarda yapılan deneylerin araziye göre göreceli olarak daha sağlam örnekler üzerinde yapılmasından kaynaklanmaktadır. Tufalar gibi dayanım değerleri sık değişen jeolojik ortamlarda yerinde deneyler yapılarak taşıma gücü değerlerinin belirlenmesinin, yapıların projelendirilmesi ve güvenliği açısından uygun olacağı sonucuna varılmıştır.