Conventional arthrocentesis technique using intravenous catheter: A new method


YAZICI T. , ŞENTÜRK M. F.

11.ACBİD ULUSLARARASI KONGRESİ, 19 - 23 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri