Batı Müziğinin Krizi ve Felsefe


Creative Commons License

Erenözlü S. S.

in: Beşeri ve Sosyal Bilimlerde Özgün Çalışmalar, Mücahit Yıldırım, Editor, Duvar Yayınevi, İzmir, pp.153-169, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Duvar Yayınevi
  • City: İzmir
  • Page Numbers: pp.153-169
  • Editors: Mücahit Yıldırım, Editor
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

“Müziğin krizi” iddialı bir ifadedir. Bu iddia Husserl’in projeksiyon tutuğu

Avrupa felsefesinin krizinin, müzik üzerine düşünülmesiyle temellenmektedir.

Dolayısıyla krizin yöneldiği kavram müziğin kendisi olmaktan çok, Batı medeniyetini

işaret etmektedir. Daha açık bir ifadeyle felsefe, Husserl’e göre Batı uygarlığının

bir aktivitesi olması bakımından, içinde bulunduğu kriz de doğrudan Batı

medeniyetinin bir sonucudur. Dolayısıyla müziğin krizi de, Batı medeniyetinin

bir aktivitesi olarak Avrupa müziğinin krizi ifadesiyle temellenmektedir. Bu yazı,

Husserl’in Avrupa felsefesinin kriz içinde olduğu iddiasını rehberliğinde Avrupa

müziğinin krizi olarak, bir adaptasyonunu yapmayı amaçlamaktadır.

Edmund Husserl (1859-1938) 20. yüzyıla damgasını vuran önemli bir filozoftur.

Onun fenomenoloji felsefesi2, kendisinden sonra gelen Heidegger, Sartre,

Maurice Merleau-Ponty gibi çağa iz bırakan filozoflara rehberlik etmiştir. Husserl

Batı biliminin ve felsefesinin büyük bir bunalım içinde olduğunu düşünmekte,

bunun kaynağını ise, insanın yaşam dünyasından bağlarının kopması ve yüzünü

tamamen akla dönmesi olarak görmektedir. Bir yöntem olarak kabul edilen

fenomenoloji, ismini aldığı fenomenler dünyasını çalışma alanı olarak belirlerken

aklın ortaya koyduğu bilimsel bilgiyle bu dünya arasında kurulan ilişkide

temkinli bir yol önermektedir.