KARAATLI Meltem ÖMÜRBEK Nuri YILMAZ Hasan 2014 MOBİLYA SEKTÖRÜNDE BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASI UYGULAMASI Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Cilt 10 Sayı 22 ss 95 118


KARAATLI M., ÖMÜRBEK N., YILMAZ H.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,, vol.10, no.22, pp.95-118, 2014 (Peer-Reviewed Journal)