KARAATLI Meltem ÖMÜRBEK Nuri KÖSE Gülşah 2014 Analitik Hiyerarşi Süreci Temelli TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle Futbolcu Performanslarının Değerlendirilmesi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 29 Sayı 1 Yıl 2014 ss 25 61


KARAATLI M., ÖMÜRBEK N., KÖSE G.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, pp.25-61, 2014 (Peer-Reviewed Journal)