Modifiye Edilmiş biyobozunur Selülozun Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi


KARABACAK ATAY Ç., ulutürk m., ÇABUK M. , TİLKİ T. , YAVUZ M.

XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 6 - 10 October 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey