PREHİSTORYADA SANAT


Creative Commons License

Ünal S.

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye, Antalya, Turkey, 22 April - 24 May 2022, pp.684-690

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.684-690

Abstract

ÖZET Antik Çağ’dan itibaren güzel olanı arama, bulma ve tanımlama çabaları ile birlikte, estetik/sanat betimleri, kavramsal olarak ve kuramsal biçimde geniş olarak yapılagelmiştir. Güzel olarak isimlendirilen ve öznenin estetik pratiğinin biçim ve içeriğini oluşturan, estetik nesne için, insan deneyiminde duyular tarafından hoş ve güzel bulunan nesnenin, yalnızca fiziksel nitelikleriyle değil aynı zamanda bizde oluşturduğu duygular ve anlamlar dâhilinde de kültürel ve tinsel bir belirlenim barındırdığı söyleyebiliriz. Tüm betimsel tartışmalarına karşın, insanla var olan sanat, kuşkusuz her şeyden önce insan içindir. Kaya resimleriyle başlayan sanat serüvenini üç boyutlu gereçlerini yaparken salt işlevsellikleri ile zanaat boyutunda sürdürse de, gelişimini tamamladıkça bu işlevsel gereçleri sanatsal objelere yönelten bir çaba içinde olmuştur. Antik Dönem’den günümüze kadar süregelen sanata dair betimsel karmaşa, aslında güzelin ne olduğu sorunsalının çözümünden ziyade yeni sanat akımlarını motive etmiş, farklı tezlerle belki de sanatın toplumsal farkındalığının sağlanmasına yol açmıştır. Mağara ve kaya resimleriyle başlayan sanat serüveni, pişmiş toprak öncesi ve sonrasında üç boyutlu simgesel objelerle sanatın ilk adımı kabul edilen sembolizmi sanat literatürüne almıştır. Buna karşın Tarih öncesi insanın bu çabasının sanat olup olmadığı günümüzde tartışılmış olsa da konu, daha çok kültür bilimlerince değerlendirilerek; Prehistorik eserlerin önemli bir kısmının sanatsal kaygı barındırdığı ve zamanının sanat eserleri olduğu düşüncesi öne çıkmıştır. Bugünün sanat kavramlarıyla tarih öncesi eserlerin değerlendirilmesi kuşkusuz sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. Günümüze iletilen bu kıymetli kültürel miras kapsamındaki eserleri zamanın ruhunda yani “Zeitgeist” bir düşünsellikle ele almak daha kapsamlı bir kavramsallık oluşturacaktır. Bu nedenle prehistorik eserler çağdaş estetik bakışla değil, kendi dönemlerinin çağdaşları arasında göreceli olarak ele alınmalı ve kültürel miras öğeleri olarak değerlendirilmelidir. Anahtar Sözcükler: Sanat, Zanaat, Zeitgeist, Tarihöncesi, Kültürel Miras