Hanefi Gelenek Merkezli Olarak İnsanî Fiillerde Mes’xxuliyetin Doğuşu Problemi


AYDIN S.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019 (Peer-Reviewed Journal)