ULUSLARARASI PAY PİYASALARI ARASINDAKİ GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILIMI: GELİŞMİŞ ÜLKELER VE SEÇİLMİŞ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR İNCELEME


GÜRSOY S., GÖVDERE B.

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.11, no.27, pp.487-502, 2020 (Peer-Reviewed Journal)