Türk Ceza Kanununun Yer Bakımından Uygulanmasında Evrensellik İlkesi ve Yeni TCK md 13


TURHAN F.

Hukuki Perspektifler Dergisi Sayı:4, Nisan 2005, pp.197-211, 2005 (Peer-Reviewed Journal)