Dönüştürücü Liderliğin İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolünün İstihdam Özelliklerine Göre İncelenmesi


ERDOĞAN MORÇİN S., ÇARIKÇI İ. H.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.97-112, 2016 (Peer-Reviewed Journal)