Farklı Omurgalı Türlerinde Sindirim Kanalı Mukus Hücrelerinde Glikoproteinlerin Belirlenmesi


ŞENOL N., BAYRAM D., YEŞİL Ö.

21. Uluslararası Katılımlı Elektron Mikroskopi Kongresi, Turkey, 28 - 31 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes