Ilgın Kömür Yatakları Alt Killerinin Jeolojik ve Ekonomik ÖzelliklerininAraştırılması


KUŞCU M., YILDIRIMLAR Ş.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, pp.368-383, 2016 (Peer-Reviewed Journal)