Demir-Çelik Endüstrisi Cürufundan Demirin Asidik Liç ile Geri Kazanımı


Portakal E., Basbug Cancı M., Sayılgan E.

1st International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences, Konya, Turkey, 10 - 13 May 2022, pp.1074-1078

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1074-1078

Abstract

on yıllarda teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak endüstriyel faaliyetler gösteren demir-çelik endüstrisi ürünlerine talep de artmakta ve kullanım alanları giderek yaygınlaşmaktadır. Tüketimin hızla artmasıyla atık oluşum oranı yükselmektedir. Demir-çelik endüstrisi üretim süreçlerinde oluşan bu atıklar, demir-çelik üreten fabrikalar ve çevre için büyük bir sorun oluşturmaktadır. Döngüsel ekonomi kapsamında, atık uzaklaştırmadan ziyade, atığı kaynağında değerlendirme yaklaşımları hem çevresel hem de ekonomik boyutları ile öne çıkmaktadır. Bu amaçla, atıkta bulunan metallerin liç solüsyonuna alınma verimi belirlenerek, geri kazanılacak olan demirin hem atıktan uzaklaştırılması hem de ekonomik girdi sağlanması ana amaç olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, demir çelik endüstrisinde üretim sonucu oluşan atıklardan demirin karakterizasyonu ile asidik liç solüsyonuna ile kazanımı hedeflenmektedir. Asidik liç çalışmalarında, çalışma şartları olarak HNO3 konsantrasyonu, deney süresi ve sıcaklık olarak seçilmiştir. Çalışmada kullanılan cüruf numunesi, Türkiye’de bulunan bir demir-çelik endüstrisinden temin edilerek 500 mikron altı partikül boyutunda elenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, 0,5 M HNO3 konsantrasyonunda, 180 dk deney süresi, 60 °C sıcaklıkta, %86,2 Fe liç verimi elde edilmiştir. Yapılan tüm asidik liç şartlarında yaklaşık %40-100 aralığında Fe liç verimleri sağlanmıştır.