ST Segment Yükselmeli Miyokart Enfarktüslü Hastalarda Aortik Sertliğin Primer Perkütan Koroner Girişim Sonrasında Elektrokardiyografik Reperfüzyon Üzerine Etkisi


IŞIK İ. B., ALTINBAŞ A., KAHRAMAN f., AKSOY F., Bağcı A., OKUDAN Y. E.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.58-65, 2019 (Peer-Reviewed Journal)