Değişik Organik Materyallerin Mısır Bitkisinin (Zea mays L.) Gelişimi ve Mineral Madde İçeriği Üzerine Etkisi.


ERDAL İ., TARAKCIOGLU C.

Ondokuz Mayıs Ünv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi. 15 (2): 80-85, vol.15, no.2, pp.80-85, 2000 (Peer-Reviewed Journal)