Endüstrileşmenin Tabiat Varlıkları Üzerindeki Etkileri ve Koruma Politikaları


TEMURÇİN K.

SDÜ. 13 Mayıs 2008 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Politikaları: Disiplinlerarası Çalıştayı, Isparta, Turkey, 13 May 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes