2015 Yılı Side Kazısı Sikke Buluntuları


TEK A. T., KÖKER H.

ANMED Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, vol.1, pp.146-147, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)