Gölcük/Isparta ve Yakın Çevresinde Yer Alan Kayaçların Doğal Radyoaktivite Özelliklerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Dolmaz M. N.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.40, pp.156-160, 2022 (Peer-Reviewed Journal)