Testis Dokusunda Oksidatif Stres Üzerine Kuersetinin ve 2600 Mhz (4.5 G) Elektromanyetik Alan Etkilerinin Histolojik Açıdan İncelenmesi


Postacı İ., COŞKUN Ö. , ŞENOL N. , Azman M., ÇÖMLEKÇİ S.

1. International Health Science and Life Congress, 2 - 05 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text