Toksik Liderliğin Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi


UZUNBACAK H. H., YILDIZ A., UZUN S.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.211-219, 2019 (Peer-Reviewed Journal)