Bireylerin Spor Yapma Amaçlarının Beden Kitle İndeksi, Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi


TÜRKAY İ. K., Ören E., DİNÇER Ö.

International Journal of Science Culture and Sport, no.2, 2014 (Peer-Reviewed Journal)