β Talasemi majör’e Sekonder Gonadal Disfonksiyon ve Hipogonadotropik Hipogonadizm: 2 Olgu Sunumu.


GÜNYELİ İ., ERDEMOĞLU E., ALANOĞLU E. G., GÜNEY M., MUNGAN M. T.

5. Ulusal üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi. PB-165. 27-30 Eylül 2012 Sheraton Çeşme Hotel, İzmir, Türkiye., İzmir, Turkey, 27 - 30 September 2012, pp.165

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.165
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes